Pravidla soutěže

Do celostátní soutěže Miss Plus Size modelky ČR se mohou přihlásit pouze osoby ženského pohlaví, splňující níže uvedené podmínky:

a Věk minimálně 17 a maximálně 30 let
b Neomezeno stavem (svobodná, vdaná, rozvedená)
c Občanství České republiky
d Minimální konfekční velikost 40 a více
e Čistý trestní rejstřík
f Absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti
g Finalistky z předchozího ročníku soutěže se již nemohou přihlásit do dalšího ročníku soutěže, ani se nemohou stát finalistkami dalších ročníků
h V případě více fotografií od jedné soutěžící v průběžném pořadí TOP 12, můžou být hlasy anulovány pořadatelem s nižším počtem hlasů
i Odborná porota vybere 12 finalistek soutěže, o titul Miss Sympatie hlasuje veřejnost online (TOP 12)

Pokud vyhlašovatelé soutěže kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastnice nesplňuje podmínky soutěže, mají možnost odvolání soutěžící z dalšího průběhu soutěže tj.diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění. Soutěžící berou na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Více informací o průběhu soutěže Miss naleznete v Harmonogramu soutěže.

Miss plus size modelky

Pořadatel soutěže:

České modelky s.r.o.
Mádrova 3031,
Praha 4 - 143 00

Ředitel soutěže:

Radek Ahne

Telefon:

+420 777 594 340