Kontakt

České modelky s.r.o.
Mádrova 3031, Praha 4, 143 00
Česká republika

Telefon: +420 777 594 340

  info@plussizemodelky.cz
www.plussizemodelky.cz

IČ: 27921409
DIČ: CZ27921409

Logo ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme?

Provozovatelem  je společnost České modelky s.r.o.se sídlem Mádrova 3031/1, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 27921409, zastupující a nabízející služeb modelek, fotomodelek, hostesek, promotérek, pořádání a podpora soutěží Miss a fotosoutěží, prostřednictvím on-line obchodu a webových stránek umístěného na internetové adrese www.plussizemodelky.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Společnost České modelky s.r.o. shromažďuje a zpracovává informace, které nám poskytnete vyplněním soutěžního, poptávkového nebo kontaktního formuláře za účelem vyřízení a realizace vašich požadavků. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • Jméno / Příjmení
 • Adresa / Korespondenční adresa
 • Emailová adresa
 • Mobilní telefonní číslo / Pracovní telefonní číslo
 • IČO / DIČ
 • Místo a čas konání akce
 • Popis

Pokud nesouhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím formulářů.

Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami z důvodů měření návštěvnosti.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k vyřízení a realizaci zaslání vaší poptávky. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací poptávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Pro další specifické účely, pokud jste nám pro ně udělili souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Soutěžní fotografie a jejich metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení do fotosoutěže.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat na adrese: www.ceskemodelky.cz/loginmain.php

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech společnosti Wedos. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které nám poskytujete. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti se zpracováním vaší objednávky a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici příslušným zaměstnancům společnosti České modelky s.r.o. a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

České modelky s.r.o. – www.plussizemodelky.cz při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Můžete nám napsat na email: info@plussizemodelky.cz

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle svého uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům – kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

V případě zpracování prováděném na základě vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme dále provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že České modelky s.r.o. nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracování pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů – zejména tehdy, popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků
 • nebo provedli výmaz vašich osobních údajů – zejména tehdy, nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci www.plussizemodelky.cz společnosti České modelky s.r.o., prosím, kontaktujte správce na: info@plussizemodelky.cz  

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 23. dubna 2018.

© České modelky s.r.o.


Přidejte si nás!

 • Miss Plus Size modelky